Tài trợ

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã tài trợ cho hoạt động của hội


Hội thanh niên xin chân thành cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã quan tâm và tài trợ cho các hoạt động của Hội. Mọi thông tin về việc tài trợ, quảng cáo trên Website hay hoạt động của Hội liên hệ theo địa chỉ email contact@avys.org.